Kötelező maszkhasználat

Tájékoztatás kötelező maszkhasználatról

Tisztelt Szülő!

Kedves Tanulók!

Kedves Kollégák! Kedves Foglalkoztatottak!

Tájékoztatom arról, hogy 2021. november 20. napján hatályba lép a Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról, amely szerint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet(továbbiakban: kormányrendelet) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A.  § A  bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény vezetője, valamint a  felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a  vezetése alatt álló intézmény területén a  maszkviselés szabályait, azzal, hogy a  maszkot bárki jogosult használni, és a  maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.”

Fentiek értelmében a Türjei Szent László Általános Iskola intézményvezetőjeként utasításba adom, hogy 2021. november 20-tól az intézmény területén a tanórák és egyéb foglalkozások kivételével közösségi zárt terekben mindenki számára kötelező a szájat és orrot takaró maszkhasználat. Az intézmény területére az iskola tanulóin és foglalkoztatottjain kívül egyéb személyek csak előre egyeztetett időpontban, a maszkhasználati szabály betartásával, érvényes oltási igazolvánnyal léphetnek be.

Tisztelettel kérem fentiek szíves tudomásulvételét!

Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!

Türje, 2021. november 19.

                                                                       Köszönettel: Pacsi Krisztián

                                                                                           intézményvezető

You may also like...