Diák/Tanár

Pacsi Krisztiánintézményvezető
földrajz és történelem szakos szakos általános és középiskolai tanár
pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértő
Dézsenyi Melinda Máriaintézményvezető-helyettes
magyar nyelv és irodalom, biológia szakos általános iskolai tanár
Bieder-Ágh Csillatanító
Borbás Nikolettatanító
Kukorné Gáspár Erzsébet tanító
Németh Miklósné tanító, dráma és tánc szakos általános iskolai tanár
Péter Szilvia tanító
Radványi Ottó tanító
Strack Évatanító
Feketéné Vass Erika Erzsébettanító, dráma és tánc szakos általános iskolai tanár
Fánerné Mázsi Mónikatanító, biológia szakos általános iskolai tanár
Badics Margitmagyar nyelv és irodalom, német és orosz szakos általános iskolai tanár
Baráth Martintestnevelés és sport szakos általános iskolai tanár
Nagy Annanémet és angol nyelv szakos általános és középiskolai tanár
Nagyné Szabó Évamagyar nyelv és irodalom, történelem és orosz szakos általános iskolai tanár
Pacsi-Fodermayer Juditföldrajz és történelem szakos általános és középiskolai tanár
Nevelést oktatást közvetlenül segítő munkatársak
Kocsis Erikaiskolatitkár (irodai asszisztens)
Nagyné Darabos Gabriellapedagógiai asszisztens (általános iskolai hitoktató)
Czeili Gergőrendszergazda, mb. informatika és digitális kultúra tanár (IT-biztonságtechnikus)
További munkatársaink
Sóstai Lászlónégazdasági ügyintéző (üzemgazdász)
Károly Zoltánnétechnikai dolgozó
Cseh Erikatechnikai dolgozó
Kovács Lászlótechnikai dolgozó
Károly Alextechnikai dolgozó
Óraadó tanáraink
Farda Andrásvizuális kultúra szakos általános iskolai tanár
Kovácsné Kálmán Katalin Erikakémia szakos általános és középiskolai iskolai tanár
Rozina József Tibormatematika és fizika szakos általános és középiskolai tanár
Szakonyi Tiborfizika szakos általános iskolai tanár
Johann-né Székely Júliaének-zene szakos általános iskolai tanár
Papp Katalinéletvitel és gyakorlat szakos általános és középiskolaiiskolai tanár
Szabó Nándornématematika és fizika szakos általános iskolai tanár